Valgkomitèen

Leder: Kim Henning Jakobsen

Medlem: Petter Sørensen

Medlem: Silje Arnet Evje

Varamedlem: Madelen Kveum