Mer info nedenfor

Vi benytter IMS – Idrettens medlemssystem et medlemssystem for alle idrettslag/klubber/foreninger. 

Ønsker du å bli medlem må du registrere deg i IMS. Det er også her du foretar utmelding. Klubben benytter IMS for å kreve inn den årlige kontigenten og den månedlige treningsavgiften. 

Informasjon om priser finner du her.