Pensumplan NTKD Ungdom/voksen 2023/2024
 
10-15 min oppvarming, 30 – 40 min treners innhold, 30 – 40 min pensum. I den rekkefølgen trener bestemmer. Ved mer behov for pensumtrening
justeres dette av trener.
UkeDagPensumfokus (30 - 40 min)Merknad
13MPÅSKE
O
To
14M2. Påskedag
OPoomsae
ToPoomsae
15MPoomsae
OPoomsae
ToPoomsae
16MMatchoue Kyorugi: Sebon Kyorugi, Hanbon Kyorugi (hånd), Hanbon Kyorugi (fot)
OMatchoue Kyorugi: Sebon Kyorugi, Hanbon Kyorugi (hånd), Hanbon Kyorugi (fot)
ToMatchoue Kyorugi: Sebon Kyorugi, Hanbon Kyorugi (hånd), Hanbon Kyorugi (fot)
17MHosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi
OHosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi
ToHosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi
18M29 April Master trening Øyvind (OSI)
O1-May
ToHosinsul: Palmok Jabgi, Mom Jabgi, Jireugi
19MPoomsae
OPoomsae
ToKr. Himmelfartsdag
20MFysisk og teori test
OFysisk og teori test
ToFysisk og teori test
21M2. pinsedag
OPensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening
ToPensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening
22M27 Mai Master Morten? Sjekker status på de som skal gradere
OKyopka. Trening på knekking og knuseteknikk.
ToKyopka. Trening på knekking og knuseteknikk.
23MPensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening
OPensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening
ToPensum trening bestemmes av den enkelte ved å komme med ønsker på Spond evt. på forrige trening
8 Juni Gradering Bjertneshallen
24MTrener bestemmer
OTrener bestemmer
ToTrener bestemmer
25MTrener bestemmer
OTrener bestemmer
ToTrener bestemmer

Torsdag 21 Juni er siste trening på denne siden av sommeren
26MSOMMERFERIE
O
To
27MTTU Sommerleir i Danmark
O
To