Kontrollutvalget

Leder: Glenn B. S. Miller

Medlem: Marwan Yakoubi