Styret

Styreleder: Henry Hopkinson

Nestleder/materialforvalter: Rober Grøndahl

Styremedlem/kasserer: Vibeke Nesbakken

Styremedlem: Steinar Aamodt

Styremedlem: Ida Rye Neraker

Vara: Samir Sumic