Styret

Styreleder/trener/webadmin: Henry Hopkinson

Nestleder/trener/dommer/materialforvalter: Rober Grøndahl

Styremedlem/kasserer: Vibeke Nesbakken

Styremedlem: Aasmund Jarlsrud

Styremedlem: Ida Rye Neraker

Vara: Samir Sumic