Forsikring

Alle medlemmer som trener med Nittedal Taekwondoklubb er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund eller Norges Kampsportforbund. For at forsikringen skal være gyldig, er det viktig at ditt medlemskapet i Nittedal Taekwondoklubb er registrert hos Norges Kampsportforbund.

Les mer om innmelding i Nittedal Taekwondoklubb

 

Barneidrettsforsikring – t.o.m. 12 år

Registrerte klubbmedlemmer under 13 år er forsikret gjennom Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)s barneidrettsforsikring via If Skadeforsikring. Barneidrettsforsikringen er inkludert i medlemsskapet.

Les mer om barneforsikringen og last ned skademeldingsskjema

 

Ulykkesforsikring – 13-75 år

Registrerte klubbmedlemmer i alderen 13-75 år er forsikret gjennom Norges Kampsportforbunds ulykkesforsikring via Sportscover. Ulykkesforsikringen er en obligatorisk avgift (vedtatt av forbundstinget), i tillegg til medlemskontingenten, som Nittedal Taekwondoklubb betaler til Norges Kampsportforbund.

Forsikringsbevis og vilkår, samt mulighet for utvidet forsikringsdekning og melding av skade finner du under Personlig Profil i NKFs medlemssystem for klubbene.

Din personlige profil i NKFs medlemssystem