Hvorfor lære Taekwondo

Det er mange gode grunner til å lære Taekwondo:

DISIPLIN Lære å sette mål, oppnå fysisk og mental kontroll, og få en god selvfølelse
HØFLIGHET (RESPEKT) Opptre høflig mot andre, være ydmyk ovenfor en selv og respektere foreldre og seniorer
SELVKONTROLL Beherske og opptre riktig selv ved fysisk eller emosjonelt vanskelige situasjoner
SELVRESPEKT OG SELVTILLIT Taekwondo øker elevens selvrespekt og selvtillit for hver trening
UTHOLDENHET (TÅLMODIGHET) Takle vanskeligheter med iherdighet og tålmodighet
INTEGRITET Være lojal mot moralske og etiske prinsipper, f.eks. ærlighet
KONSENTRASJON Gjennom meditasjon lærer man å konsentrere seg. Gjennom å lære Taekwondo-teknikker vil man lære å beherske kropp og kraft
PERSONLIGHET Taekwondo er en «likeretter» for utvikling av personlighet. Økt selvsikkerhet som oppnås under selvforsvarstrening kan føre til en at en mer aggresiv elev blir roligere, og en mer usikker elev får mer selvtillit
MOTIVASJON Ved å være fysisk aktiv unngår man vedvarende passiv aktivitet
MOSJON og STRESSAVLASTING Gjennom varierende Taekwondo-øvelser får man «stresset ned», og man kan få en sunn og flott kropp

 

Fordeler ved Taekwondo:

FYSISK Man kan trene seg opp til å bli sunnere og sterkere, og man vil lære verdifull praktisk selvforsvar. En sunn kropp i et sunt legeme
MENTALT Eleven vil øke sin indre styrke og bli et sterkere og mer sikkert individ. En positiv holdning gir det beste grunnlag for forbedring og selvutvikling
FILOSOFISK Eleven vil langs veien skape og sette mål, og anstrenge seg for å oppnå disse. Dette gir økt selvrespekt, og et mer produktivt og fredelig liv. Selvutvikling vil hjelpe til å bedre resultater på skole og i arbeidsliv, utvikle sterke sosiale bånd, og til slutt gi et lykkeligere liv.