Beltefarger

I Taekwondo har vi flere beltefarger. I tillegg til å holde drakten sammen, viser beltet hvor lenge vi har trent.

Å ha forskjellige farger på beltet gjør det enklere for både instruktør og medelever å se hvilket ferdighetsnivå en er på, slik at treningen kan legges opp etter det. Dette er med på å gjøre treningene morsommere og bedre tilpasset den enkelte.

I Norden har vi tradisjon for å bruke ni til ti cup-grader. Striper brukes for å markere forskjellige cup-grader på samme grunnfarge. Stripene frem til rødt belte benyttes for å gi barn og unge grundig opplæring og trening. Grunnfargene tilsvarer de fem elementene tre, ild, jord, metall og vann.

10. cup belte_10_cup
 9. cup belte_9_cup Barn under 15 år
 8. cup belte_8_cup
7.1 cup belte_71_cup  Barn under 15 år
7. cup belte_7_cup
6.1 cup belte_61_cup  Barn under 15 år
6. cup belte_6_cup
5.1 cup belte_51_cup  Barn under 15 år
5. cup belte_5_cup
4.1 cup belte_41_cup  Barn under 15 år
4. cup belte_4_cup
3. cup belte_3_cup
2. cup belte_2_cup
1. cup belte_1_cup
1. poom belte_poom  Barn under 15 år
1. dan belte_dan